BARION fizetési tájékoztató

Mit jelent a BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizess kényelmesen bankkártyával

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat

Fizess kényelmesen bankkártya nélkül

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

Ingyenes

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára! A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.

Kövesd vásárlásaidat

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót.A böngésződ zöld színnel jelzi,ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:

Első a biztonság

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.


Barion Pixelre vonatkozó
kiegészítő általános szerződési feltételek


Hatályos: 2019. szeptember 5.
A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.;
nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552;
adószám: 25353192-2-43; közösségi adószám: HU25353192) mint a Barion Pixel Szolgáltatójának
általános szerződési feltételei.
A Barion Payment Zrt. mint elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek a Barion szolgáltatásra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: Barion Általános Szerződési Feltételek
vagy Barion ÁSZF) a Barion Pixel tekintetében jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételekben
foglalt eltérésekkel alkalmazandóak.

 1. Meghatározások
  Jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételekben alkalmazott, nagy kezdőbetűvel jelölt kifejezések
  megegyeznek a Barion Általános Szerződési Feltételekben foglalt meghatározásokkal. Ezen túl jelen
  Kiegészítő Általános Szerződési Feltétekben az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
  1.1 Barion Adatkezelési Tájékoztató
  A Szolgáltató mindenkor hatályos és a www.barion.com weboldalán közzétett Adatkezelési
  tájékoztatója.
  1.2 Barion Cookie Tájékoztató
  A Szolgáltató mindenkor hatályos és a www.barion.com weboldalán közzétett Cookie
  tájékoztatója.
  1.3 Barion Pixel
  Egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és a Weboldal
  látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik)
  segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését
  követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat
  közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési
  célból kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont), valamint
  marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások
  vizsgálatára használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion
  Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint. A Barion Pixelnek két verziója létezik: a Barion Pixel
  Alap Verzió és a Barion Pixel Teljes Verzió.
  1.4 Barion Pixel Alap Verzió
  A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre adatot
  gyűjtő verziója.
  1.5 Barion Pixel Műszaki dokumentáció
  A Szolgáltató által internetes honlapján vagy egyéb módon közzétett, a Barion Pixel
  használatához szükséges technikai feltételeket tartalmazó dokumentum.
  1.6 Barion Pixel Teljes Verzió
  A Barion Pixel mind csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, mind marketing
  célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára
  2
  adatot gyűjtő verziója.
  1.7 Hozzájáruláskezelő platform (Consent Management Platform)
  Olyan szoftver, amely a Kereskedő Weboldal látogatóinak cookie-k elhelyezésére és a cookie-val
  történő adatkezelésre vonatkozó, a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak
  megfelelő nyilatkozatát (hozzájárulás vagy elutasítás) beszerzi és rögzíti.
  1.8 Jogérvényesítési Igény
  Harmadik fél által a Kereskedővel, vagy a Szolgáltatóval szemben bejelentett, vagy érvényesített
  bármely követelés, vagy velük szemben indított bármely eljárás, amelyben azt állítják, hogy a
  Kereskedő Weboldalán keresztül a Barion Pixel használatával megvalósuló adatkezelési művelet
  sérti harmadik fél személyhez fűződő jogait, vagy adatvédelemmel összefüggő jogát.
  1.9 Kereskedői Adatkezelési tájékoztató
  A Kereskedő Weboldalán közzétett, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak
  megfelelő, a Weboldal látogatók tájékoztatását célzó, a Kereskedő által végzett adatkezelésre
  vonatkozó tájékoztató függetlenül annak elnevezésétől.
  1.10 Kereskedői Cookie Tájékoztató
  A Kereskedő Weboldalán közzétett, a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb
  jogszabályoknak megfelelő, a Weboldal látogatók tájékoztatását célzó, a Weboldal cookie
  használatára vonatkozó tájékoztató függetlenül annak elnevezésétől. A Kereskedői Adatkezelési
  Tájékoztató és a Kereskedői Cookie Tájékoztató – annak elnevezésétől függetlenül – lehet egy
  dokumentum is.
  1.11 Szolgáltató
  A Barion Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Kibocsátó, aki a Barion Pixel
  fejlesztője, üzemeltetője és a Barion Pixel cookie-val végzett adatgyűjtés során az adatok
  adatkezelője.
  1.12 Weboldal
  A Kereskedő Szolgáltató által jóváhagyott Elfogadóhelyének a weboldala.
  1.13 Weboldal látogató
  A Weboldalt látogató felhasználók.
 2. A Barion Pixel technikai feltételei
  2.1. A Kereskedő vállalja, hogy a Barion Pixelt a Weboldalába implementálja a Szolgáltató által
  közzétett Barion Pixel Műszaki dokumentáció szerint (a továbbiakban: Implementáció). A Barion
  Pixel Alap vagy Teljes Verziójának szerződésszerű implementációja az Elfogadóhely
  jóváhagyásának feltétele.
  2.2. A Barion Pixel Weboldalba történő implementációjához a technikai feltételek meglétét és annak
  megfelelő beállításait a Kereskedő köteles saját költségén biztosítani. A Szolgáltató nem felel a
  2.1. pont szerinti implementáció hibás vagy hiányos elvégzéséből eredő károkért.
  2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Barion Pixel technikai feltételeit megváltoztassa,
  amennyiben ez az időközbeni technikai fejlődés miatt, vagy a szolgáltatás biztonsága érdekében
  a Szolgáltató megítélése szerint szükséges. A megváltozott technikai feltételeket a Szolgáltató a
  saját weboldalán teszi közzé. A megváltozott műszaki feltételeknek való megfelelést a
  Kereskedő köteles saját költségén biztosítani a megváltozott feltételek közzétételében
  3
  meghatározott határidőig. Amennyiben ezen kötelezettségét a Kereskedő elmulasztja, a
  Szolgáltató nem felel a Kereskedőt vagy bárki más harmadik személyt az ebből ért kárért.
  2.4. A Kereskedő vállalja, hogy a Barion Pixel Weboldalba történő szerződésszerű implementációját
  követően az Elfogadóhely fennállása alatt a Barion Pixelt a Weboldalán a Szolgáltató által
  biztosított változatlan formában folyamatosan futtatja és technikailag biztosítja, hogy a Barion
  Pixel a Weboldal látogató eszközén cookie-t helyezzen el a mindenkori jogszabályi előírások
  betartása mellett.
 3. Felhasználási jogok
  3.1. A Szolgáltató a Kereskedő részére a Barion Pixel és az ehhez kapcsolódó dokumentáció, mint
  szerzői művek vonatkozásában a jelen Szerződés teljesítése érdekében és az ehhez szükséges
  mértékig ingyenes, időben és térben korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható
  felhasználási jogot biztosít. A felhasználási jog kifejezetten nem terjed ki a Barion Pixel
  többszörözésére, másolására, módosítására, átdolgozására, terjesztésére (fizikai adathordozón
  történő hozzáférhetővé tétel). A felhasználási jog harmadik személy részére nem ruházható át,
  illetve harmadik személy részére további felhasználási jog sem adható. A Szolgáltató a Barion
  Pixel és az ehhez kapcsolódó dokumentáció, mint szerzői művek vagyoni jogait a maga számára
  fenntartja, ezeket nem ruházza át a Kereskedő részére.
  3.2. A jelen pont szerinti felhasználási jog a Kereskedőt az Elfogadóhely szerződés szerinti
  fennállásáig illeti meg.
 4. Adatkezelés, adatvédelem
  4.1. A Barion Pixel a Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett cookie, amely a Szolgáltató részére,
  mint adatkezelő részére végez közvetlenül adatgyűjtést és adattovábbítást. A Barion Pixel
  Weboldalon történő implementációjával a Kereskedő, mint a Weboldal üzemeltetője a Barion
  Pixel cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezésében működik közre. Ennek során a
  Kereskedő személyes adatkezelést nem végez, személyes adat a tudomására nem jut.
  4.2. A Szolgáltató a Barion Pixellel gyűjtött személyes adatokat csalásmegelőzési célból
  kockázatelemzésre és –értékelésre jogos érdeke alapján kezeli (Barion Adatkezelési tájékoztató
  5.4 pont). A Szolgáltató a Barion Pixelt elsősorban csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és
  –értékelésre, működéshez szükséges cookie-ként helyezi el.
  A Szolgáltató a Barion Pixel Teljes Verziójával gyűjtött személyes adatokat – a csalásmegelőzési
  célon túl – marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési
  szokások vizsgálatára is kezeli (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont). Ezen célból a
  Szolgáltató adatkezelése kizárólag a Weboldal látogató erre vonatkozó hozzájárulása esetén
  lehetséges. A Barion Pixel Teljes Verziója, amennyiben marketing célból hirdetések, ajánlások
  személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatához is gyűjt adatokat,
  hozzájáruláshoz kötött cookie-nak minősül.
  A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Barion Pixellel gyűjtött adatokat kizárólag a jelen
  pontban meghatározott célokra a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint
  kezeli, azokat egyéb célokra nem használja.
  4.3. A Kereskedő, mint a Weboldal üzemeltetője köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb
  jogszabályok szerint a Weboldal látogatóit a Weboldal által használt cookiek-ról – azoknak a
  Weboldal látogató eszközén történő elhelyezése előtt – előzetesen tájékoztatni.
  4
  A Kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldalon a mindenkor hatályos adatvédelmi és
  egyéb jogszabályoknak megfelelő Kereskedői Cookie Tájékoztatót, valamint Kereskedői
  Adatvédelmi tájékoztatót tesz közzé. A Kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldal
  üzemeltetése során tevékenysége a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelel.
  4.4. A 4.2 pontban írtakra figyelemmel, amennyiben a Kereskedő a Barion Pixel Teljes Verzióját
  implementálja, mint a Weboldal üzemeltetője köteles továbbá a Weboldal látogatók cookie
  elhelyezéshez és a cookie-val történő marketing célú adatkezeléshez szükséges, a mindenkori
  adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő hozzájárulását (a továbbiakban: Weboldal látogató
  Hozzájárulása) beszerezni és rögzíteni, valamint erről a Szolgáltatót a Szolgáltató által közzétett
  Barion Pixel Műszaki dokumentációban leírtak szerint – az ott meghatározott módon és
  formában (lásd consent event) – tájékoztatni. Ennek érdekében a Kereskedő köteles a
  Weboldalán Hozzájáruláskezelő platformot alkalmazni.
  Amennyiben a Kereskedő a Barion Pixel Teljes Verzióját implementálja, a Kereskedő kijelenti és
  szavatolja, hogy jelen pont szerinti kötelezettségének a jelen Szerződés időtartama alatt
  maradéktalanul eleget tesz.
  4.5. A 4.3 és a 4.4 pontban foglaltak szerződésszerű teljesítése érdekében a Szolgáltató a mindenkori
  Barion Pixel Műszaki dokumentációban a Barion Pixelre vonatkozó és – a Szolgáltató álláspontja
  szerint – az adatvédelmi jógyakorlatnak megfelelő mintákat (pl.: a Weboldal látogatóknak szóló
  Cookie tájékoztató mintát, a Weboldal látogatók Hozzájárulására vonatkozó mintát) és
  Hozzájáruláskezelő platformot ajánl. Ezek azok a minimum követelmények, amelyeknek a
  Kereskedőnek a 4.3 és 4.4 pont vonatkozásában legalább meg kell felelnie. Az ennek
  elmulasztásából eredő valamennyi kárért a Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a
  Szolgáltató felé.
  4.6. A Kereskedő az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül, de legkésőbb a tudomásszerzéstől
  számított öt (5) munkanapon belül írásban értesíti a Szolgáltatót bármilyen, a Kereskedő
  tudomására jutott Jogérvényesítési Igényről. Ha a Jogérvényesítési Igény olyan információkat
  tartalmaz, amelyek alapján felmerülhet adatvédelmi incidens bekövetkezésének gyanúja, akkor
  a Kereskedő erről a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb huszonnégy (24) órán belül
  értesíti a Szolgáltatót.
  4.7. A Kereskedő tudomásul bír arról, hogy a Barion Pixellel gyűjtött adatok adatkezelője a
  Szolgáltató, így a Weboldal látogatók jogszerű tájékoztatása és a Weboldal látogatók jogszerű
  Hozzájárulásának beszerzése a Szolgáltató alapvető és jogos érdeke, valamint, mint adatkezelő
  rajta számonkérhető jogi kötelezettsége. Erre figyelemmel a 4.3 – 4.5 pontban foglalt
  kötelezettségek Kereskedő általi megszegése a Szolgáltató jogszerű adatkezelését veszélyezteti
  vagy hiúsítja meg, amelyért a Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé
  és a Jogérvényesítési Igénnyel összefüggő vagy annak eredményeképpen előállt igénnyel,
  költséggel, kiadással, veszteséggel, (ideértve az ügyvédi költségeket, perköltséget és egy
  esetleges megegyezés költségét is) teljes helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé.
  4.8. A Kereskedő tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató, mint pénzügyi piacon működő fizetési
  szolgáltató sikerességének alapja a Szolgáltató jó hírneve és az ügyfelek Szolgáltatóba és a
  Szolgáltató termékeibe vetett bizalma. Ez alapján a Kereskedő tudomásul veszi és elfogadja,
  hogy az együttműködés keretében kifejtett tevékenysége semmilyen körülmények között nem
  keltheti a Szolgáltató, a Szolgáltató bármely irányú tevékenységének, illetve az általa kínált
  szolgáltatásnak, terméknek a rossz hírét, valamint nem vezethet az ügyfelek Szolgáltatóba vetett
  bizalmának csökkenéséhez. A Kereskedő erre figyelemmel minden ilyen magatartástól köteles
  5
  tartózkodni. Amennyiben a Kereskedő – számára felróhatóan – ezen kötelezettségét megszegi, a
  Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.
  4.9. A 4.3 és 4.4 pont szerinti szavatossági kötelezettség a Kereskedőt mindaddig terheli, amíg a
  Barion Pixel a Kereskedő Weboldalán el van helyezve.
 5. Felelősség, szerződésszegés
  5.1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Kereskedőt ért, alábbi okból bekövetkezett károk miatt:
  a. a Kereskedő a Barion Pixelt nem rendeltetésszerűen használja, implementálja;
  b. a Kereskedő az adatvédelmi jogszabályokat nem tartja be;
  c. a Kereskedő a Szerződésben, ideértve a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket,
  foglaltakat részben vagy egészben nem tartja be.
  5.2. A Szolgáltató jogosult a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek, így különösen a 4.
  pontban foglaltak, Kereskedő általi teljesítését bármikor ellenőrizni. A Kereskedő ezen
  ellenőrzés elvégzése érdekében köteles a Szolgáltatóval mindenben együttműködni és az ehhez
  szükséges minden információt a Szolgáltató részére megadni.
  5.3. Amennnyiben a Kereskedő a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket megszegi, az a
  Barion ÁSZF 6.1.23 g) pont és a 21.7 a) pont szerint Szerződésszegésnek minősül és a Szolgáltató
  jogosult az Elfogadóhely szolgáltatásokat (Elfogadóhely bezárása) és/vagy jelen Kiegészítő
  Általános Szerződési Feltételeket és/vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Smartring.hu

2020.10.01.